Fuglereden Børnehave

Fuglereden
Skodborg Søndergade 3
Skodborg
6630 Rødding
Tlf: 7996 5405 / 7484 8811

Åbningstider i Fuglereden:

Dag Tid
Mandag – torsdag kl. 6.15 – 17.00
Fredag kl. 6.15 – 16.15

Fugleredens værdier:
Fugleredens hovedopgave er i samarbejde med forældrene at støtte det enkelte barn i at udvikle sig til at kunne begå sig i livet. Vi vil sikre, at barnet oplever tryghed, udvikling og læring. Hverdagen i børnehaven er tilrettelagt som dialog mellem voksen og barn, hvor barnet er aktivt og har medindflydelse i hverdagens aktiviteter. Vi vil gerne give børnene de bedste muligheder for at udvikle sig til personligheder, der tror på eget og andres værd. Derudover lægger vi meget vægt på børnenes sundhed og trivsel og har derfor udarbejdet vores egen kostpolitik.

Trykhed:
Med trykhed mener vi, at børnehaven opleves som et sted, hvor alle der færdes, har lyst til at komme. At forældre og pædagoger har en god kontakt, at forældrene stoler på, at vi er opmærksomme på såvel barnets trivsel som barnets udvikling.

Respekt:
Med respekt mener vi, at alle der færdes i børnehaven, skal omgås hinanden med gensidig høflighed både i ord og handling, og at børn, forældre og ansatte føler sig set, hørt og respekteret.

Rummelighed:
Med rummelighed mener vi at være fordomsfrie og opmærksomme på såvel barnets, forældrenes som pædagogernes forskellige behov, livssituationer og forudsætninger. Vi ønsker at skabe gode rammer, der fremmer udviklingen hos den enkelte.

Sundhed:
Med sundhed mener vi psykisk og fysisk velvære, en aktiv hverdag hvor der er mulighed for motorisk udfoldelse, såvel ude som inde.

Historie: Fuglereden har eksisteret siden 1.10. 1980 og er centralt beliggende ved siden af Skodborg Skole. Børnehaven kan rumme 44 børn i alderen fra 2 år og 9 mdr. og op til skolealderen.

Beskrivelse af institutionen: Børnehavens bygninger består af en tidligere inspektørbolig med tilbygning. Den gamle bygning består af køkken, kontor, legerum, personaletoilet og personalegarderobe. På første sal er der legerum, toilet, træningsrum og et samtalerum. I kælderen er der 6 brugbare rum. Tilbygningen indeholder to grupperum med plads til 22 børn pr. gruppe. Der er endvidere et puderum / soverum og garderober og tre toiletter. Legepladsen er bygget op af naturmaterialer. I “Lillehaven”, som vender ud mod Søndergade, er der et par gamle træer, en terasse og et bålsted. Fuglereden har desuden en skurvogn, der er opstillet ved Spejderhytten i området bag Industri Vest.

Areal i m2: Udenomsareal: 1.000 m2 Rengøringsareal: 283,2 m2