Borgermøde på Skodborg Vesterkro den 30/9 kl. 18.30

Borgermøde på Skodborg Vesterkro den 30/9 kl. 18.30

Kom og være med til borgermøde på Skodborg Vesterkro. Vi skal bevare Skodborg på landkortet i Vejen Kommune. Hvad skal der ske de næste 5 år i Skodborg – kom og vær med til en rask snak om det.

Skal der være flere byggegrunde i Skodborg, hvor skal de ligge, hvad synes du, der skal ske på Foderstof-grunden? Har du gode ideer til videreudvikling af industrien i Skodborg, kan vi bevare vores detailhandel i Skodborg?

Vi præsenterer også vores hjemmeside og vores nye webmaster.

Lokalrådet er vært og tilbyder Stegt flæsk m/persillesauce. Drikkevarer kan tilkøbes

Før borgermødet holdes der generalforsamling.

De bedste hilsner

Skodborg Lokalråd

 Til alle interesserede!

                                                                                                              Skodborg, juni 2015

Spejdernes version: “Sammen rykker vi verden – med vilje” – derfor deltager vi i Stafet for Livet.

 På opfordring fra arrangørerne har vi i valgt at danne et hold SKODBORG SPEJDER. Alle vores friske medlemmer (bævere, ulve og spejdere) og deres familier m.fl. kan tilmelde sig vores hold.

 Arrangementet foregår i Vejen i weekenden 29.-30. august 2015. Vores hold vil være let gen-kendelig på vores grønne uniformer eller T-shirts. På pladsen vil vi have vores eget telt til samling og informationer – ikke mindst om, hvem der har støttet os.

 Vi vil naturligvis gerne, at vores hold kan indsamle så mange penge som muligt til Kræftens Be-kæmpelses arbejde med forskning, forebyggelse og patientstøtte. Vi håber derfor, at du/I enten vil give et fast støttebeløb til vores hold eller blive rundesponsor.

 For at støtte med et fast bidrag – følg dette link www.stafetforlivet.dk/stafet/vejen/stoet/stoet-et-hold

 For at blive rundesponsor for holdet eller en enkelt deltager – kontakt Anita Muxoll Hansen – 22531173

 For flere informationer om Stafet for Livet – se www.stafetforlivet.dk/stafet/vejen  – ellers kan Anita Muxoll Hansen også kontaktes om vores deltagelse.

 Vi håber at høre fra dig/jer og glæder os til at skulle gå/løbe mange runder til august.

 Venlig hilsen

 KFUM-Spejderne Skodborg Gruppe  

  

           Anita Muxoll Hansen                     Mai-Britt Randa                 Susanne Hansen

           (22531173)                                    (29443116)                         (30318211)

 

 1 2

Ringridning i Skodborg

Cykelringridning afholdes den 12. juni fra kl. 18.30.
Optog gennem byen fra Skodborg Vesterkro kl. 18.30.

Tilmelding til cykelringridning på tlf. 2332 0701. Deltagelse er gratis.

Voksne kører i hold af 3 personer og børn kører individuelt. Der er præmier til kongeholdet og det bedst udsmykkede cykelhold. Alle børn får præmier.

Skodborg Ringridderforening afholder ringridning den 13. juni fra kl. 12.00. 
Optog gennem byen fra Skodborg Vesterkro k. 12.00.
Tilmelding for ryttere er sendest den 10. juni på tlf. 40148705 eller mail heb@nordicstaldkemi.dk